Skip to content Skip to navigation

Đính chính: Phòng gặp các sinh viên chưa có QĐ chuyển ngành

Đính chính địa điểm gặp sinh viên là Phòng học C108 (Toà nhà C).

Buổi gặp trực tiếp giữa Phòng Đào tạo Đại học và các sinh viên tự ý chuyển ngành mà chưa có Quyết định chuyển ngành để kiểm tra thông tin và đưa ra phương hướng xử lý. (Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm trong thông báo trước)

         Thời gian: 11h thứ 5 ngày 20/02/2014.

         Địa điểm: Phòng C108.