Skip to content Skip to navigation

Đăng ký học các lớp tiếng anh nâng cao kỹ năng nghe- nói, đọc-viết

Phòng Đào tạo Đại học gửi đến các sinh viên Thông báo về việc đăng ký học MIỄN PHÍ các lớp tiếng anh tăng cường "nâng cao kỹ năng nghe-nói, đọc-viết" (chi tiết theo file đính kèm)

Các file đính kèm: