Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời khóa biểu học phần 3 HK2 năm học 2023-2024 của lớp liên thông chính quy khóa 2023

Chào các bạn,

Phòng ĐTĐH gửi TKB của học phần 3 HK2 năm học 2023-2024 như sau:

STT Mã Lớp Tên MH Thứ/Tiết/Phòng 
1 IE105.O21.LT Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Thứ 3, Tiết T, P.ITC-A.407
2 IE105.O21.LT.1 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Thứ *, Tiết *, P.*
3 IT003.O21.LT Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thứ 4, Tiết T, P.ITC-A.407
4 IT003.O21.LT.1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thứ *, Tiết *, P.*
5 IT007.O21.LT Hệ điều hành Thứ 5, Tiết T, P.ITC-A.407
Thứ 7, Tiết T, P.ITC-A.407
6 IT007.O21.LT.1 Hệ điều hành Thứ 6, Tiết T, P.ITC-B.404

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM

                     12 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.

Lịch học chi tiết sẽ có trong tài khoản chứng thực của sinh viên.
   Trân trọng.