Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 1 (EN004.H23) ngày 11/03/2017

CBGD : Tạ Kim Hoàng
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 1 (EN004)
Lớp : EN004.H23
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 11/03/2017