Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo lịch thi môn Lập trình hướng đối tượng

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn lịch thi cuối kỳ môn Lập trình hướng đối tượng. Các bạn theo dõi thông tin trong danh sách đính kèm và tham gia thi đầy đủ. Khi vào trường nhớ tuân thủ quy tắc 5K.
STT Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SV Hệ Đào tạo
1 Lập trình hướng đối tượng IT002.L21.VB2 Mai Trọng Khang 2020 29/5/2021 7 2 B3.14 18 (Nhóm 1) VB2CQ
2 Lập trình hướng đối tượng IT002.L21.VB2 Mai Trọng Khang 2020 29/5/2021 7 2 B5.08 18 (Nhóm 2) VB2CQ

Ghi chú: Ca 2 từ 9h30-11h00

Các file đính kèm: