Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo lịch thi đợt 3

Thân chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi đợt 3, các bạn xem thông tin và dự thi đầy đủ đúng giờ.

Trân trọng.

STT Tên MH Mã lớp Giảng Viên Ngày thi Thứ Thời gian Phòng Thi Số SV Tên CBCT
1 Cấu trúc rời rạc MA004.K21.VB2 Lê Văn Hợp 10-10-2020 7 8h30 A313 24 Lưu Đức Phong
Nguyễn Thị Hoài
2 Cơ sở dữ liệu IT004.K21.VB2 Tạ Thu Thủy 17-10-2020 7 8h30 B1.04 24 Lưu Đức Phong
Nguyễn Thị Hoài