Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo lịch thi đợt 1 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn lịch thi cuối kỳ đợt 1 (HK1 2020-2021). Các bạn theo dõi thông tin và tham gia thi đầy đủ nhé.

LỊCH THI CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 1)
(Văn bằng 2 chính quy)
                         
STT Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SV Hệ Đào tạo Học kỳ Năm học
1 Lập trình hướng đối tượng IT002.L11.VB2 Mai Trọng Khang 2019 09-01-2021 7 2 (9h30) A313 21 VB2CQ 1 2020
2 Giới thiệu ngành IT009.L11.VB2 Phạm Thế Sơn 2019 05-12-2020 7 2 (9h30) B1.04 21 VB2CQ 1 2020
3 Nhập môn lập trình IT001.L11.VB2 Võ Duy Nguyên 2020 26-12-2020 7 2 (9h30) B1.04 37 VB2CQ 1 2020

Trân trọng.