Skip to content Skip to navigation

VB2_Thông báo kế hoạch học tập khóa 2020

Thân chào Anh/Chị tân sinh viên VB2 chính quy K2020!

1. Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Anh/Chị lịch học đợt 1 của khóa tuyển 2020 với thông tin như sau:
THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 1 (khóa 2020)
LỚP VĂN BẰNG 2 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bắt đầu:17/10/2020 Kết thúc: 26/12/2020
Thứ 4 Thứ 6 Thứ 7
Nhập môn lập trình (4TC)
IT001.L11.VB2
Ths. Võ Duy Nguyên
Tối: 17h45 - 20h45 (4 tiết)
Phòng A213

Bắt đầu: 17/10/2020
Kết thúc: 19/12/2020

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3TC)
IE101.L11.VB2
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Tối: 17h45 - 20h00 (3 tiết)
Phòng A213

Bắt đầu: 17/10/2020
Kết thúc: 20/11/2020

- Sáng: 8h15 - 11h30
Nhập môn lập trình (4TC)
IT001.L11.VB2
Ths. Võ Duy Nguyên
Phòng A213

- Chiều: 13h00 - 15h15
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (3 tiết)
IE101.L11.VB2
Phòng A313
Lưu ý: Lý thuyết và thực hành học chung  
Ngày thi hết môn học (dự kiến): IT001.L11.VB2: 8h30, ngày 26/12/2020.

2. Phòng ĐTĐH gửi đến Anh/Chị chuẩn đầu ra tiếng Anh theo file đính kèm.

Thân mến, 
P. ĐTĐH. 

 

 

Các file đính kèm: