Skip to content Skip to navigation

VB2_Khóa 2020(lớp 357)_LỊCH HỌC_ĐỢT 2

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2020 (lớp 357). Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30


THỜI KHÓA BIỂU
VB2 CHÍNH QUY (HK2 2020-2021)_KHÓA 2020
                                 
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Hình thức  Sĩ số Đã ĐK Khóa học KhoaQL Trạng thái Ngày bắt đầu Ngày kết thúc MGV Họ tên GV Ngày thi
(dự kiến)
1 IT004.L21.VB2(1) IT004 Cơ sở dữ liệu Thứ 3, Tiết T, dạy online
Thứ 7, Tiết 2345, dạy online
4 LT+TH 16 16 2020 (2) P.ĐTĐH 2 29/06/2021 31/08/2021 80275 Tạ Thu Thủy 04/09/2021 (thi online)
2 IE005.L21.VB2 IE005 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin Thứ 5, Tiết T, dạy online
Thứ 7, Tiết 6789, dạy online
1 LT 16 16 2020 (2) P.ĐTĐH 2 24/06/2021 03/07/2021 80268 Phạm Thế Sơn Làm đồ án cuối kỳ
                               
Lưu ý:                    
1. Lý thuyết và Thực hành học chung                        
2. Ngày bắt đầu và kết thúc trên hệ thống sẽ không giống vì hệ thống cố định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần và kết thúc là thứ 7