Skip to content Skip to navigation

VB2_Khóa 2020_LỊCH HỌC

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2020. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30

  THỜI KHÓA BIỂU VB2 (KHÓA 2020)  
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Sĩ số Khóa học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc HỌ TÊN GV Mã GV Ghi chú
1 IT012.M11.VB2 IT012 Tổ chức và cấu trúc máy tính II Thứ 4, Tiết Tối (17h45-20h45), dạy online
Thứ 7, Tiết 2345, dạy online
4 37 15 13/9/2021 20/11/2021 Ths.Phạm Minh Quân 80385 Lớp 467
2 IE104.M11.VB2 IE104 Internet và công nghệ Web Thứ 6, Tiết Tối (17h45-20h45), dạy online
Thứ 7, Tiết 6789, dạy online
4 37 15 13/9/2021 20/11/2021 ThS. Võ Ngọc Tân 80348
3 IT002.M11.VB2 IT002 Lập trình hướng đối tượng Thứ 3, Tiết Tối (17h45-20h45), dạy online
Thứ 7, Tiết 2345, dạy online
4 16 15 13/9/2021 20/11/2021 Mai Trọng Khang 80274 Lớp 357
4 IT003.M11.VB2 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Thứ 5, Tiết Tối (17h45-20h45), dạy online
Thứ 7, Tiết 6789, dạy online
4 16 15 13/9/2021 20/11/2021 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 80023

Trân trọng.

Lưu ý:    
1. Hệ VB2 lý thuyết và thực hành học chung.      
2. Ngày bắt đầu trên hệ thống sẽ không giống lịch chi tiết vì hệ thống mặc định ngày bắt đầu là thứ 2 đầu tuần.