Skip to content Skip to navigation

VB2_Khóa 2019_LỊCH HỌC_ĐỢT 7

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo thông báo Lịch học đợt tiếp theo của khóa tuyển 2019. Các bạn theo dõi lịch học và thông báo đến các bạn cùng lớp để theo học đầy đủ nhé.

Ghi chú: Tiết tối từ 5h45 - 8h45

              Tiết 2345 từ 8h15 - 11h30

              Tiết 6789 từ 13h30 - 16h30

Trân trọng.

THỜI KHÓA BIỂU VB2 (KHÓA 2019)  
                       
STT Mã Lớp Mã MH Tên MH Thứ/Tiết/Phòng  Số TC Sĩ số Khóa học KhoaQL Ngày bắt đầu Ngày kết thúc HỌ TÊN GV
1 IE105.L21.VB2 IE105 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin Thứ 3, Tiết T, P.*
Thứ 7, Tiết T, P.*
4 22 14 KTTT 2021-08-09 2021-10-02 Nguyễn Tấn Cầm
2 IE106.L21.VB2 IE106 Thiết kế giao diện người dùng Thứ 5, Tiết T, P.*
Thứ 7, Tiết 6789, P.*
4 22 14 KTTT 2021-08-09 2021-10-02 Tạ Thu Thủy