Skip to content Skip to navigation

Thông báo xác nhận đăng ký phúc khảo cuối kỳ HK1 NH 2022-2023

Chào các bạn sinh viên;

Phòng Đào tạo Đại học thông báo xác nhận đăng ký phúc khảo cuối kỳ HK1 NH 2022-2023 đến hết ngày 30/3/2023 

Sinh viên đăng ký, đóng lệ phí phúc khảo và xác nhận tại phòng ĐTĐH/VPCCTDB, lệ phí phúc khảo 20.000đ/môn. Sau thời gian này nếu không đóng lệ phí xác nhận phúc khảo thì đăng ký phúc khảo sẽ bị hủy.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học.