Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đóng học phí và hủy kết quả ĐKHP HK2 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên!

Về việc thu học phí Học kỳ 2 năm học 2022-2023, sau khi kết thúc đợt 1 theo thông báo của Phòng Kế hoạch tài chính (ngày 12/02/2023) thì hiện tại vẫn còn một số bạn sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo, nhắc nhỡ các bạn phải hoàn thành học phí trên đến hết Thứ sáu, ngày 17/02/2023. Sau thời hạn trên nếu các bạn vẫn chưa đóng học phí thì kết quả Đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2022-2023 của các bạn trước đó sẽ bị hủy theo quy định.

Trân trọng.
Phòng Đào tạo Đại học.