Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc công nhận môn Khởi nghiệp kinh doanh là môn tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy

Chào các bạn sinh viên;

Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-ĐHCNTT, ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) về việc công nhận môn Khởi nghiệp kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Luật là môn học tự chọn tự do cho tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy thuộc Trường ĐHCNTT. Phòng Đào tạo Đại học thông báo bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2022-2023, sinh viên có thể đăng ký môn Khởi nghiệp kinh doanh làm môn tự chọn tự do ngoài các môn tự chọn đã ban hành trong chương trình đào tạo.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo Đại học.