Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời gian học môn Giáo dục thể chất 2

Theo như lịch học môn giáo dục thể chất 2, các lớp học chuyển sang học vào buổi chiều tối (tiết 9101112) do trung tâm thể thao không có lịch học buổi trưa (tiết 67890) cho trường mình. Một số bạn sinh viên không theo học được có thể nộp đơn xin hủy môn PE002 tại phòng đào tạo từ ngày 18/02/2014 đến 22/02/2014.