Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời gian bắt đầu học GDTC2

Chào các bạn sinh viên khóa 11, Hiện tại trung tâm Tư vấn và dịch vụ thể thao chưa sắp xong lịch dạy môn GDTC2 nên sẽ dời lại thời gian bắt đầu học. Các bạn theo dõi thông báo trên daa, khi nào có lịch bắt đầu học phòng đào tạo sẽ thông báo đến các bạn sau.