Skip to content Skip to navigation

Thông báo về lịch học môn Giáo dục thể chất 2

Phòng Đào tạo xin thông báo về lịch học môn giáo dục thể chất 2.

Do như thông báo trước của Trung tâm thể thao, thời gian học thay đổi gây khó khăn cho việc đi lại của sinh viên, nên một số bạn sinh viên và phòng đào tạo cũng có kiến nghị và đã được sự thống nhất bên Trung tâm thể thao. Giờ trường mình sẽ học như đúng lịch đã đăng ký ban đầu (thời gian đúng như lịch đăng ký).

Các bạn sinh viên đã đăng ký ban đầu thì vẫn đi học bình thường theo đúng lịch, đúng danh sách. Những bạn nộp đơn xin hủy môn PE002 vì thời gian không phù hợp nay phòng đào tạo tạm thời không xử lý để các bạn theo học như đã đăng ký.

Các file đính kèm: