Skip to content Skip to navigation

Thông báo thông tin về tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2/2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thông tin về tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2/2021 tại link https://www.facebook.com/saudaihoc.uit

Trân trọng