Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời hạn nhập điểm học kỳ II năm học 2020 – 2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời hạn nhập điểm học kỳ II năm học 2020 – 2021 trong văn bản đính kèm.

Trân trọng.