Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi phòng học tầng 6, 7 tòa nhà B

Chào các bạn sinh viên!

Do hiện tại phòng QTTB đang tiến hành thi công gắn máy lạnh tại tầng 6 và 7 tòa nhà B nên sẽ có một số lớp học thay đổi phòng học như sau:

Phòng Cần Chuyển

Phòng Chuyển Qua

Thứ 2:

 • B6.02 Lớp MA004.N22 (sáng )
 • B6.12 Lớp SS007.N21 ( Sáng )
 • B6.12 Lớp SS007.N22 ( Chiều)
 • B7.02 Lớp SS010.N21, SS010.N22 ( Sáng)
 • B7.02 Lớp SS010.N23, SS010.N24 ( Chiều)

     

 

 •  B1.16
 • Giảng Đường 2
 • Giảng Đường 2
 • Giảng Đường 3
 • Giảng Đường 3

Thứ 3:

 • B6.02 Lớp SS006.N25 (sáng )
 • B6.10 Lớp IS334.N22 ( Sáng ) (lớp đã kết thúc)
 • B6.12 Lớp SS006.N27 ( Chiều )
 • B7.02 Lớp SS009.N25, SS009.N26 ( Sáng)
 • B7.02 Lớp SS010.N25, SS010.N26 ( Chiều)
 • B7.04 Lớp CS112.N22 ( Chiều)
 • B7.06 Lớp CS117.N21 ( Sáng )

 

 • B1.16
 • B4.22
 • Giảng Đường 2
 • Giảng Đường 3
 • Giảng Đường 3
 • B3.20
 • B4.12

Thứ 4:

 • B6.02 Lớp SS006.N21, SS006.N22 (sáng )
 • B6.04 Lớp CS313.N21.1(HT2) ( Sáng )
 • B6.04 Lớp IE106.N22.1 - HÌNH THỨC 2 ( Chiều)
 • B6.10 Lớp EC201.N21 - Học bù ( Chiều )
 • B7.02 Lớp SS009.N21, SS009.N22 ( Sáng)
 • B7.02 Lớp SS009.N23, SS009.N24 ( Chiều)
 • B7.04 Lớp CS112.N21 ( Sáng)
 • B7.04 Lớp CS114.N21 ( Chiều)
 • B7.06 Lớp IE106.N21.1 - HÌNH THỨC 2 ( Sáng )

 

 • B1.16
 • B1.12
 • B1.12
 •  
 • B4.22
 • Giảng Đường 3
 • Giảng Đường 3
 • B3.20
 • B3.20
 • B3.22

 

Thứ 5:

 • B6.02 Lớp CS313.N22.1(HT2) (sáng )
 • B6.12 Lớp SS007.N23 ( Sáng )
 • B6.12 Lớp SS007.N24 (Chiều )
 • B7.02 Lớp SS008.N25, SS008.N26 ( Sáng)
 • B7.04 Lớp CS106.N21 ( Sáng)
 • B7.04 Lớp CS111.N21 ( Chiều)
 • B7.06 Lớp CS231.N21 ( Sáng )

 

 • B1.16
 • Giảng Đường 2
 • Giảng Đường 2
 • Giảng Đường 3
 • B3.20
 • B3.20
 • B4.12

Thứ 6:

 • B6.12 Lớp SS007.N25 ( Sáng )
 • B6.12 Lớp SS007.N26 ( Chiều )
 • B7.02 Lớp SS008.N21, SS008.N22 ( Sáng)
 • B7.02 Lớp SS008.N23, SS008.N24 ( Chiều)
 • B7.04 Lớp CS105.N21 ( Sáng)
 • B7.04 Lớp CS338.N21 ( Chiều)

 

 • Giảng Đường 2
 • Giảng Đường 2
 • Giảng Đường 3
 • Giảng Đường 3
 • B3.20
 • B3.20

Thứ 7:

 • B6.06 Lớp IE202.N22 - Học bù ( Chiều )

 

 • B3.14

 

Các bạn theo dõi thông tin và đến lớp đúng phòng nhé.

Trân trọng.