Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch khai giảng và gia hạn thời gian đóng học phí các lớp Anh văn bổ túc của Trung tâm Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo có sự thay đổi Lịch khai giảng các lớp Anh văn bổ túc KHÓA 2 (AVBT-K2), sẽ được dời đến ngày 21/02/2017 (Chiều tối Thứ 3).

Do đó , Thời gian đóng học phí sẽ được gia hạn đến hết ngày 18/02/2017.