Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi lịch học môn CS 3443 Computer systems-CTTT khóa 7

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

Môn CS 3443 Computer systems-CTTT khóa 7 đổi lịch học như sau:

Thứ 4 (19/2/2014)

Tiết: 1,2,3,4

Phòng: C.102 

Giảng viên: Đinh Điền

Môn CS 3443 Computer systems-CTTT khóa 7 đổi lịch THỰC HÀNH như sau:

Thứ 7 (8/3/2014)

Tiết: 1,2,3,4

Phòng: C.110

Giảng viên: Ngô Quốc Hưng

Sinh viên lưu ý sự thay đổi này. Lớp trưởng thông báo đến tất cả sinh viên lớp mình.

Chi tiết sinh viên xem trên DAA.UIT.EDU.VN Hoặc liên hệ qua email: tranv@uit.edu.vn