Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học thực hành HT2 lớp NT113.H11.1

Thông báo thực hành HT2 của lớp NT113.H11.1

GV Vũ Trí Dũng

Thời gian:

Tiết 678 ngày 2/12/2016 tại phòng C216

Tiết 678 ngày 9/12/2016 tại phòng C216

Tiết 678 ngày 16/12/2016 tại phòng C216