Skip to content Skip to navigation

Thông báo phòng học HT2 môn Nhập Môn Đảm Bảo An Ninh Thông Tin

Lớp IE105.H11

Giảng viên: Nguyễn Duy

Thời gian

   - Sáng 18.11.2016 tiết 1 --> 5- Phòng C213

   -  Sáng 25.11.2016 tiết 1 --> 5- Phòng C213

   -  Sáng 2.12.2016 tiết 1 --> 5- Phòng C213