Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học các môn Thể dục

Phòng đào tạo Đại học thông báo: 

Các lớp thể dục có TKB học từ thứ Tư đến thứ Bảy nghỉ học trong tuần này, từ ngày 26/3/2014 đến 29/3/2014.