Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Mở Lớp SE102.H23 cho SV ĐKHP

Theo Đề nghị của khoa CNPM, P.ĐTĐH thông báo mở lớp SE102.H23 các bạn sinh viên đề nghị mở lớp vui lòng đăng ký tại daa.