Skip to content Skip to navigation

Thông báo Lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 các lớp VB2

Chào các bạn sinh viên văn bằn 2,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi các lớp văn bằng 2, các bạn xem lịch thi chi tiết tại link: https://link.uit.edu.vn/cky2d2vb2

Trân trọng.

-------------