Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-01/5

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-01/5 như sau:

1. Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm thứ 4 ngày 21/4/2021: các bạn nghỉ một ngày thứ 4

2. Lễ 30/4-01/5: các bạn nghỉ 4 ngày theo quy định, từ thứ 6 ngày 30/4 đến hết ngày thứ 2 03/5/2021.

Trân trọng.