Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.M28.2) ngày 29/04/2022

Chào các bạn sinh viên

Do GV đã sắp xếp được lịch nên lớp TH IT003.M28.2 vẫn học bình thường 

CBGD : Nguyễn Văn Toàn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dự liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.M28.2
Phòng : C211
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 29/04/2022

Trân trọng