Skip to content Skip to navigation

Thông báo kỳ thi thử TOEIC 02 kỹ năng Nói Viết ngày 14/11/2022

Chào các bạn sinh viên!

Nhằm giúp sinh viên trang bị thêm kỹ năng, kinh nghiệm, cũng như làm quen bài thi 02 kỹ năng quan trọng nhất của TOEIC là Speaking & Writing, Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức kỳ thi thử hoàn toàn miễn phí bài thi 02 kỹ năng Speaking & Writing vào ngày 14/11/2022.

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng.