Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 05 năm 2023 cho sinh viên liên thông trình độ đại học hệ chính quy

    Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 05 năm 2023 cho sinh viên liên thông trình độ đại học hệ chính quy như sau:

STT

Ngày

Công việc

1

16/11/2023 - 22/11/2023

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

23/11/2023 -24/11/2023

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, nợ lệ phí xác nhận sinh viên, lệ phí đăng ký bảng điểm (nếu có)

3

27/11/2023 -01/12/2023

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

04/12/2023 -08/12/2023

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 05 năm 2023

Lưu ý:

- Thông báo này chỉ dành xét tốt nghiệp cho sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy.

- Sinh viên phải đăng ký xét tốt ngiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep.

          - Sinh viên phải hoàn thành Lệ phí xét tốt nghiệp mới được đăng ký xét tốt nghiệp. Đóng Lệ phí xét tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin từ thứ 2 tới thứ 6 theo giờ hành chính.

          - Chuẩn đầu ra ngoại ngữ sinh viên cập nhật chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định lên trang student.uit.edu.vn, P.ĐTĐH sẽ cập nhật sau khi kết thúc đợt đăng ký.

Trân trọng.