Skip to content Skip to navigation

Thông báo: học tập trung lý thuyết môn Giáo dục thể chất 2 (chỉnh sửa)

Theo yêu cầu của môn học, trung tâm thể thao tổ chức học tập trung học phần lý thuyết môn GDTC2 cho tất cả các lớp PE002 vào các ngày 09/03/2014, 16/03/2014, 30/03/2014 tại trung tâm thể dục thể thao.

Thời gian:  Sáng 8h00 - 11h30

                 Chiều 13h00 - 16h00

Các bạn sinh viên sắp xếp thời gian theo học đầy đủ.