Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi phòng học lớp IS334.N21

Chào các bạn,

Theo đề nghị của giảng viên, phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) đã chuyển lớp IS334.N21 sang học tại phòng B5.08 từ ngày 21/04/2023

Chúc các bạn học tập tốt.

Trân trọng,