Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ 08 ĐĂNG KÝ LỚP MA002

     Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên khoá 08 xin đăng ký thêm vào các lớp MA002. Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách này liên hệ trực tiếp P.ĐTĐH (P. 102) từ ngày ra thông báo này đến ngày 10/01/2013.
   Lưu ý: Sinh viên phải xem kỹ Thời khoá biểu (TKB) học tập của mình để đăng ký vào lớp MA002 tránh việc bị trùng lớp học. Nếu sinh viên đăng ký lớp MA002 trùng vào bất kỳ lớp nào trong TKB của riêng mình, P.ĐTĐH sẽ không giải quyết cho đăng ký vào lớp MA002.