Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

P.ĐTĐH thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (file đính kèm). 

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 04/1/2018.