Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách phòng thi cuối kỳ 2 năm học 2021-2022

Chào các bạn sinh viên

P.ĐTĐH thông báo hiện tại đã có danh sách phòng thi cuối kỳ 2, các bạn sinh viên vui lòng đăng nhập hệ thống để xem lịch thi và phòng thi.

Trân trọng.

CV:LDP