Skip to content Skip to navigation

Thông báo biên chế học GDQP&AN năm 2021

Các bạn tân sinh viên và các bạn khóa cũ có đăng ký học môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh năm 2021 xem biên chế đại đội, trung đội, tiểu đội ở link sau: https://link.uit.edu.vn/qpy5i

-----

TBN