Skip to content Skip to navigation

[P.ĐTĐH-TB] V/v chuyển phòng học các lớp ở tầng 3 của nhà C trong HK hè NH 2017-2018

Mến chào các bạn sinh viên,

Nhằm đảm bảo an toàn cho GV và sinh viên trong quá trình sửa chữa mái tòa nhà C, từ tuần sau thứ 2 ngày 16/7/2018 P.ĐTĐH sẽ chuyển các phòng học từ tầng 3 xuống các lớp thuộc tầng 1 và 2 của tòa nhà.

 

Các thông tin về phòng học mới, P.ĐTĐH đã chỉnh trên hệ thống, các bạn sinh viên có thể xem trên daa để biết chi tiết.

 

Rất mong các bạn sinh viên  thông cảm vì sự thay đổi này.

Chúc các bạn  sinh viên học tập tốt.

 

Trân trọng,

P.ĐTĐH