Skip to content Skip to navigation

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp VB2 (đợt 1).

Chào các bạn sinh viên văn bằn 2,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch thi các lớp văn bằng 2, các bạn xem lịch thi chi tiết tại link: https://link.uit.edu.vn/mfbMM

Trân trọng.

-------------

Lưu Đức Phong.