Skip to content Skip to navigation

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh Toàn quốc 2024

Chào các bạn sinh viên!

Bộ môn Toán Lý sẽ tiến hành tuyển chọn và tổ chức ôn tập cho đội tuyển Olympic Toán học sinh viên Nhà trường tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh Toàn quốc 2024, dự kiến diễn ra vào khoảng đầu tháng 04 năm 2024 tại Đà Nẵng, theo Thông báo chi tiết đính kèm.

Link đăng ký dự thi Vòng sơ loại (ngày 25-11-2023): https://forms.gle/1kBqx54xJAMCuqmH7 

Link Tài liệu ôn thi Olympic Toán SV năm học 2023-2024: https://drive.google.com/drive/folders/15wqG57HgjGTtqF9I0C0oNlJNht8L-sWw?usp=sharing

+ Thông báo số: 02/TB-BMTL ngày 16-10-2023, của BM Toán - Lý, về Kế hoạch chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán học Sinh viên và học sinh Toàn quốc năm  học 2023-2024 (đính kèm); 

+ Đề cương ôn thi Olympic Toán sinh viên (đính kèm)

---

TBN