Skip to content Skip to navigation

(Khẩn) Thông báo về lịch học môn GDTC của HK 2 NH 2020-2021 (học tiếp theo)

Chào các bạn sinh viên!

Do tình hình dịch bênh COVID-19 quá phức tạp tại địa bàn TP.HCM cho nên các môn học của GDTC trong HK 2 NH 2020-2021 bị gián đoạn. Mặc dù có những đặc thù riêng, tuy nhiên bắt buộc cũng phải chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến để hoàn thành những môn học này.

Trường Đại học CNTT và Trung tâm TDTT đã tích cực phối hợp để tổ chức quản lý, xây dựng các bài giảng, phương pháp học mới cho phù hợp. Thống nhất sử dụng phần mềm MS Teams, có thực hiện ghép lớp và xen kẽ 1 buổi giảng lý thuyết (3 tiết, bắt đầu từ 17h30, có giảng viên lên lớp), 1 buổi thực hành (sinh viên tự luyện tập, quay video và nộp cho giảng viên, ...).

Phòng Đào tạo Đại học cung cấp thông tin về mã Teams code để các bạn vào học cho đúng lớp, tại link https://link.uit.edu.vn/lUH4I

Lịch học bắt đầu từ ngày mai 20-9-2021 và kết thúc vào ngày 21-10-2021.

Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ của từng lớp sẽ do giảng viên phụ trách lớp phổ biến cụ thể.

----

TBN