Skip to content Skip to navigation

(Khẩn) Kế hoạch tiếp nhận SV học GDQP&AN năm 2021

Chào các bạn sinh viên!

Trung tâm GDQP&AN thông báo kế hoạch như sau, đề nghị các bạn tuân thủ nghiêm túc để việc học tập được thuận lợi, chu đáo.

Tóm tắt nội dung chính:

- Từ 7h30 đến 9h30, ngày 11/10/2021 (thứ Hai): Tiếp nhận, biên chế từ Đại đội 1 đến Đại đội 14.

- Ngày 12/10/2021 (thứ Ba): Khai giảng, tất cả sinh viên phải tham dự.

- Từ 7h30 đến 9h30, ngày 14/10/2021 (thứ Năm): Tiếp nhận, biên chế từ Đại đội 15 đến Đại đội 20.

Nội dung đầy đủ xem file đính kèm.