Skip to content Skip to navigation

Điều chỉnh ĐKHP nếu đã trùng với HK 1

Phòng ĐTĐH thống kê và thấy có 180 trường hợp các bạn sinh viên ĐKHP các mã môn học mà bạn đã học trong HK 1 NH 2018-2019, mặc dù chưa có điểm của các môn này. Việc làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến các bạn sinh viên thực sự muốn học các môn này nhưng không còn chỗ để đăng ký. 

Phòng ĐTĐH thông báo cho 103 bạn sinh viên (trong file đính kèm) là các bạn nên tự hủy đăng ký đợt này và Phòng ĐTĐH sẽ giải quyết cho đăng ký bổ sung vào đợt hiệu chỉnh sau khi có điểm thi (nếu không qua môn).

Trong đợt hiệu chỉnh, Phòng ĐTĐH sẽ không giải quyết cho rút đăng ký học phần trong trường hợp qua môn (ĐTBM >= 5), sẽ coi như học cải thiện.

Các file đính kèm: