Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến Tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 (mới)

Phòng Đào tạo Đại học thông báo Danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến Tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 (file đính kèm). Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng kiểm tra các thông tin về ngày sinh, nơi sinh, giới tính, thông tin điểm, xếp loại tốt nghiệp.

Nếu phát hiện sai sót sinh viên nhanh chóng phản hồi cho Phòng Đào tạo gấp trong ngày thứ hai, 28/04/2014 trực tiếp hoặc qua email Phòng ĐTĐH: phongdaotaodh@uit.edu.vn 

Thân báo.

P.ĐTĐH