Skip to content Skip to navigation

Cập nhật kết quả xét miễn anh văn - Thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà

Phòng ĐTĐH đã xét miễn các môn anh văn, sinh viên kiểm tra thông tin điểm miễn các môn anh văn trong phần kết quả học tập HK1 năm học 2022-2023.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà.

- Thời gian nhận đơn: từ 08g00 ngày 18/7/2022 đến 11g30 ngày 30/7/2022.

- Hồ sơ gồm: đơn xin xét miễn anh văn và bản photo chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng).

- Nơi nhận:  phòng ĐTĐH (phòng A120).

Ghi chú: - Không nhận đơn xét miễn anh văn sơ cấp 1 và 2.

             - Sinh viên có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 23/5/2022 và ngày 04/6/2022 đã được xét miễn anh văn (https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-ket-qua-xet-mien-anh-van-ho...)

Mẫu đơn theo link sau: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien

# Sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao, tài năng, tiên tiến vui lòng liên hệ Văn phòng các CTĐB để được hướng dẫn.