Skip to content Skip to navigation

Buổi nói chuyện Chuyên đề: The angular integral of the radon transform (aniRT) as a feature vector in categorization of visual objects

- Diễn giả: GS. Andrew Paplinski, Đại học Monash, Úc

 

Nội dung: The Angular Integral of the Radon Transform (aniRT) as a Feature Vector in Categorization of Visual Objects (Chi tiết theo file đính kèm).

 

Thông tin về Trường đại học Monash: vui lòng tham khảo tại địa chỉ website:

http://www.monash.edu.au/study/rankings/ và http://www.monash.edu.au/about/glance/

 

- Thành phần: Giảng viên và Sinh viên.

 

- Thời gian: 14:00 ngày 24 tháng 02 năm 2014 (Thứ Hai).

 

Địa điểm: Phòng học A106, Tòa nhà A, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, TP.HCM.