Skip to content Skip to navigation

BM Toán Lý Thông Báo Số 2 Về Kỳ Thi Tuyển Chọn Đội Tuyển Sinh Viên UIT Tham Dự Kỳ Thi Olympic Toán Học Sinh Viên Toàn Quốc 2017

BM Toán Lý  thông báo số 2 về Kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Sinh viên UIT tham dự Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc 2017 tại Phú Yên.

 

Vòng thi sơ loại: từ 13g00 đến 16g30 ngày 12/11/2016 (thứ 7).

 

SV đã đăng ký dự thi vui lòng xem thông báo đính kèm.