Skip to content Skip to navigation

Thông báo về kết quả xét miễn anh văn học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đại trà và chương trình chuẩn có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 30/3/2024 và 13/4/2024

   Chào các bạn,

Phòng Đào tạo Đại học đã cập nhật điểm miễn các môn anh văn trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên chính quy chương trình đại trà và chương trình chuẩn có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 30/3/2024 và 13/4/2024.

Các bạn kiểm tra kết quả xét miễn các môn anh văn trong bảng kết quả học tập HK2 năm học 2023-2024.

    Trân trọng.

Ghi chú: Sinh viên chính quy chương trình chất lượng cao, tài năng và tiên tiến liên hệ Văn phòng các Chương trình Đặc biệt (phòng E2.1) để biết kết quả.