Skip to content Skip to navigation

Thông báo thông tin TKB môn học Kỹ năng truyền thông trong giao tiếp (BCH058)

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn thông tin TKB của môn học Kỹ năng truyền thông trong giao tiếp (BCH058) chi tiết như sau:


  THỜI KHÓA BIỂU      
  Học kỳ: 02 - Năm học: 2023-2024      
                                         
  MÔN HỌC: KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP - BCH058      
                                         
                                         
Tên HP Lớp Số TC Số Tiết Khoa / Bộ Môn Sĩ Số Thứ Tiết Phòng Thời gian học Tên CBGD
Kỹ năng truyền thông giao tiếp BCH058.O21 2 45 Báo chí và Truyền thông 50 + SVNV Thứ Sáu 1-5 C1-14 22/03/2024->17/05/2024 TS. Nguyễn Thị Phương  Trang
Kỹ năng truyền thông giao tiếp BCH058.O22 2 45 Báo chí và Truyền thông 8 + SVNV Thứ Sáu 6-9 B4-001 22/03/2024->31/05/2024 TS. Nguyễn Thị Phương  Trang

 

Các bạn theo dõi thông tin vào theo học đầy đủ nhé.

Lưu ý: học tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trân trọng.

Phòng ĐTĐH