Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ bù

Thông báo học bù Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421.J11.1) ngày 16/11/2018

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứng (CE421)
Lớp : CE421.J11.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 16/11/2018

Trang